Velkommen til Hørselstesteren!

Så bra at du vil teste hørselen din! Denne hørselstesten tar bare noen få minutter og gir deg en indikasjon på hvor godt du hører - normalt eller dårligere enn normalt. Testen er beregnet for deg som er voksen (16+), har norsk som morsmål og ikke er høreapparatbruker.

For å kunne gå videre til testen må du svare på spørsmålene over.

Du kommer straks til å høre ord som leses opp i støy. Støyen er konstant, men stemmen som leser opp ordene vil variere i styrke etter hvordan du svarer.
Gjennomfør testen i et stille miljø, helst med hodetelefoner.

illustration
illustration

Lyders lyder er en hørselstest tilpasset
barn og gir en pekepinn på om det hører normalt. Testen er designet som et dataspill og bør gjennomføres sammen med en voksen.