Om testen

Hørselstesteren er en tale-i-støy test utviklet av Hörselskadades Riksförbund (HRF) i samarbeid med Forskningsinstitutet Hörselbron. Den er oversatt til norsk av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/Audiologi (NTNU). Det er en vitenskapelig validert test basert på forskning fra Karolinska Institutet i Sverige og validert for norske forhold ved NTNU/Audiologi. Metoden er velprøvd og har lenge vært i bruk både i Sverige og internasjonalt. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

I testen får du høre ord som leses opp i tilfeldig rekkefølge med støy i bakgrunnen. Støyen er konstant, men stemmen som leser opp ordene varierer i styrke etter hvordan du svarer. Det er fordi testen leter etter "hørselsterskelen" din - altså det lydnivået der du ikke lenger hører hva som blir sagt. Det innebærer at alle som gjennomfører testen vil måtte gjette på ordene iblant, selv de som hører godt.

Hørselstesteren gir en indikasjon på om du hører normalt eller dårligere enn normalt, men gir ikke et endelig svar på hvordan det står til med hørselen din. Hvis resultatet viser at du hører dårligere enn normalt bør du bestille time for en grundig hørselsundersøkelse hos øre-nese-halsspesialist. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning. Hvis du opplever at du hører dårlig i ulike situasjoner i din hverdag bør du bestille time for en grundig hørselsundersøkelse uavhengig av resultatet av denne testen.

Testen er beregnet for voksne som har norsk som morsmål. For barn og unge (under 18 år) og for personer som har et annet morsmål enn norsk kan resultatet være mindre pålitelig. Du som allerede har fått konstatert en hørselsnedsetning har ingen større nytte av denne testen ettersom den kun gir en indikasjon på om det finnes en hørselsnedsettelse eller ikke. Om du vil vite mer om din hørselsnedsettelse eller om dine høreapparater fungerer som de skal må du henvende deg til audiografen eller øre-nese-hals legen din.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er en interesseorganisasjon for hørselshemmede. Gjennom å spre kunnskap, påvirke myndigheter og beslutningstagere og skape sosiale møteplasser bidrar vi til å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Vårt mål er et samfunn der hørselshemmede kan delta på lik linje med normalthørende. Vi jobber også for å forebygge hørselsskader igjennom å spre kunnskap og dele ut gratis ørepropper på utvalgte konserter og festivaler. Les mer om oss på www.hlf.no

Hørselstesteren finnes også som app. Du kan laste den ned gratis på App Store og Google Play.

Har du spørsmål om Hørselstesteren? Ta kontakt med HLF på hlf@hlf.no eller 22 63 99 00

Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.